Mindre lyckad måleri

Besiktningar in- och utvändigt Mina egna iakttagelser av olika typer besiktningar inom måleri. Vi hade under några år typ stickprov …