Förfrågningsunderlag

Vad är förfrågningsunderlag?

Vi har stor kunnande att framställa olika slags entreprenadhandlingar för entreprenader. Att målningsbehandlas ett radhusområde är mycket krävande med en hög komplexitet där många faktorer balanseras, funktion, estetik, teknik och ekonomi. I upphandlingen av en målnings entreprenör inklusive andra delaktiga entreprenörer är det mycket viktigt att det finns ett väl genomarbetat underlag som beskriver målningsprojektets fullständiga omfång, material och kvaliteter för att projektet ska bli som det var avsett.

Framtagandet av förfrågningsunderlag är tidskrävande och därmed en relativt sett stor kostnadspost men en absolut nödvändighet för ett lyckat målningsprojekt.

Prover av några entreprenadhandlingar som alltid bör vara med, se nedan: Klicka även på innehållsförteckningar och tillbaka klicka på högra hörn upptill.

ANBUDSFÖRFRÅGAN
A-PRISER
SLUTBESIKTNING
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
LC MÅLNING TEKNISK BESKRIVNING
TIDSPLANER
KONTROLLPLANER
OKULÄRA BESIKTNINGAR
VISUELLT LÖPANDE KONTROLL
FÖRBESIKTNINGAR
EFTERBESIKTNINGAR

Vad är projektledning?

På BM Konsult anser vi att erfaren målerikonsult har den bäst lämpade kompetensen för att agera som projektledare i målningsprojekt.

Vi har en bred förståelse för måleriarbeten och alla dess delar. Vi kan tala både kundens och målarmästarnas språk och vara som “spindeln i nätet” och göra att alla parter arbetar mot samma mål innanför givna direktiv i enlighet med budget.

Vad kostar det?

Ett typiskt förfrågningsunderlag för ett radhusområde utvändiga åtgärder kostar mellan 30–45 tusen kronor men det beror på projektets komplexitet, omfång och kundens behov för detta arbete. Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal så kan jag beskriva mer hur vi arbetar.

Vi tar gärna fram en offert för det projekteringsuppdrag och projektledningsuppdrag ni har i åtanke.

Följ oss på Facebook

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.