Mindre lyckad måleri

Besiktningar in- och utvändigt

Mina egna iakttagelser av olika typer besiktningar inom måleri.

Vi hade under några år typ stickprov besiktningar att kontrollera resultaten av utförda målningsarbeten inom lägenhetsmåleri som gällde de större fastighetsbolagen. Lägenheterna togs fram genom att fakturering hade gjorts i dessa lägenheter. Resultatet var skrämmande inte en enda lägenhet fick helt godkänt.

Entreprenörer fick order att återgå till lägenheten och åtgärda gjorda anmärkningar. Flera lägenheter fick helt underkänt och fick åtgärdas på nytt.

Tyvärr flera av måleriföretagen valde att försöka kreditera fakturerade beloppen istället att åtgärda bristerna. Men så enkelt var det inte.

Fastighetsbolagen med sina hyresgäster hade lidit skador eftersom alla dessa lägenheter måste nu göras om. Dessa upphandlade företagen hade bittra tider framför sig.

Vad hade hänt?

Egenkontroll:

Egenkontroller för respektive entreprenör är mycket bra åtgärd inom ackordslaget.
Men tyvärr detta missbrukades friskt. Man struntade i denna viktiga åtgärd som var tänkt att höja standaren och icke fel resultaten i gjort arbete.

Felet kanske inte ensam var ackordslaget utan arbetsledningen som har inte tid att besöka arbetsplatserna och kontrollera arbeten.

Stickprov:

Stickprovskontroller av utförda egenkontroller är ett måste, att de är korrekta och rätt registrerade i förhållande till utförandekrav, branschregler samt leverantörsanvisningar och projektörers anvisningar är korrekta. Tyvärr blev dessa inte heller utförda.

Förbesiktning:

Plan för när förbesiktningar skall göras för respektive område med flera lägenheter åt gången samt vem som gör detta. Entreprenörerna har möjligen själva någon som är ansvarig att verifiering av utfört arbete, tex arbetsledare/platschef. Detta åtgärd hade tydligen inte utförts heller.

Projektledarens ansvar:

När jag har projekteringsansvar av egna projekt till bolagen håller vi alltid startmöten med ingående diskussioner med berörd personal i måleriföretaget just blad annat om ovannämnda sakerna. Vi gick genom stort sett allt som ansågs viktig.

Ansvarsfrågan belystes noga att misstagen skall minimeras. Jag hade med också listor vilka fel var mest förekommande vid slutbesiktningar, vilket uppskattas stort.

Målningsarbeten lyckas utan större problem.

 

“DET TAR LIKA LÅNG TID UTFÖRA BRA OCH GODKÄNT ARBETE SOM ICKE GODKÄNT”

Följ oss på Facebook

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.