Entreprenadjuridik

Tillsammans lyckas vi alltid!

Vi har haft nöjet att vara med och stödja flera uppdrag av juridisk karaktär. Att kunna innebörden den sammansatta måleribranschen som huvudämne har vi löst flera svåra tvister själva eller tillsammans med juridiskt ombud. Det kan gälla stämningar av olika slag eller direkt hjälp till beställare eller entreprenör.

Under entreprenaden uppstår ofta varierande meningar som kan leda till onödiga tvister och där behövs entreprenadjuridisk hjälp.
Entreprenadjuridiken upplevs ofta som komplex och består främst av byggbranschens allmänna avtalsbestämmelser, AB 04 och ABT 06, och den domstolspraxis som finns på området.

Oavsett vilken roll man har i en entreprenad, biträder BM Konsult beställare, entreprenörer och tekniska konsulter i alla entreprenadrättsliga frågor såsom upphandling, genomförande och uppföljning av entreprenader, ansvarsfrågor, ÄTA-arbeten, samt tvister.

ÄTA-arbeten

ÄTA-arbeten är ändrings, tilläggs och avgående arbeten i en byggentreprenad. AB 04 och ABT 06 innehåller flera viktiga bestämmelser som reglerar parternas rättigheter och skyldigheter avseende sådana arbeten. Entreprenören är som huvudregel både berättigad och förpliktigad att utföra ÄTA-arbeten.

För att ett arbete ska vara att betrakta som ett ÄTA-arbete får det inte vara av väsentligt annan natur än entreprenadens kontraktsarbeten och det måste stå i omedelbart samband med kontraktsarbetena. Standardavtalen innehåller formalia bestämmelser angående föreskrivna och likställda ÄTA-arbeten och inte sällan uppstår tvister angående tolkningen av dessa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.