Se om Ditt FÖRETAG!

Vinn fler jobb i offert-stadiet

Är din Målerifirma trött på att räkna på komplicerade jobb? Genom att välja BM Konsult kan ert företag vinna 80 % av offerter med hjälp av professionella och proffsiga kalkyluppställningar i modernt gränssnitt. Med en korrekt offert ökar ni lönsamheten, får mer betalt varje timme och mer tid att fokusera på jobbet!

Kalkylering

Kalkylering är namnet på ett mycket omfattande verksamhet i företagen, där man ser bl.a. hur kostnadsfördelning utvecklas och företagens lönsamhet på sikt fördelas på kostnadsposter som kan analyseras och vilka intäkter måste anskaffas samt vilka besparingar  som lämpligen bör göras.

Spara tid & undvik misstag i nästa anbud

BM Konsult är ett väletablerat konsultföretag med 40 års erfarenhet från Stockholm som hjälper Måleriföretag med kalkylering, projektering & mängd förteckningar.

Med vår långa erfarenhet kan vi hjälpa er att spara tid, pengar och räkna på mindre och större jobb inom måleri. Detta sparar både tid och maximerar er vinst! Det förhåller sig ännu viktigare med rätt kalkylering och med det menar jag inte enbart det dagliga offererande av priser utan hela företagandet styrs av den ekonomiska totalplaneringen.

Vad händer om företaget tvingas ge bort sin nödvändiga vinstandelar till bl.a. sådana beställare som i sin tur eftersträvar lönsamhet på andras bekostnad? Det innebär att företaget på sikt inte kommer att klara sig utan bristen på pengar till nödvändiga investeringar i framtiden måste tas från rörelsekapitalet  och ger brist på den nödvändiga soliditeten.

Genom att skaffa kunskaper kan man undvika att hamna i underläge. Kunskap är något som på sikt inte kan undvaras. För att slippa göra misstag är utbildning i olika ämnen som kalkylering, budgetering, entreprenad juridik och datakunskap med digitalisering ämnen att rekommendera.

Om vi inte lyckas bibehålla företagets vinstandelar, så kan man konstatera att det inte finns någon tillväxt i företaget och man kan inte bibehålla företaget “flytande” och klara kriser av olika slag.

Utbilda rätt personal!

Om det finns intresse och intresse måste ju finnas eftersom ingen av oss har råd att vara utan. Företagare  skall utbilda den personal som verkligen arbetar med administrativa uppgifter.

Kalkylkurs

Vi kan arrangera kalkylkurser i dessa Corona tider för intresserade. Kursen kan genomföras digitalt eller hos oss i Tullinge. Kontakta oss för mer information.

Marknadsföring

Marknadsföring är en annan viktig del som en företagaren måste egna sig åt. Eftersom marknaden och utbudet blir mindre måste vi alla bli kända på något vis.

Det behöver inte vara så dyra och kostnadskrävande marknadsföringsinsatser det räcker ibland med att ringa upp gamla kunder som inte hört av sig på ett tag eller att välja ut ett antal nya byggmästare, fastighetsägare, då beställare idag är måna om att skaffa nya målerifirmor för konkurrensens skull. Idag har man möjlighet använda t.ex. e-post marknadsföring.

Det gör ingenting om man inte får napp på en gång, man blir dock noterad och en dag kan det vara Din tur att visa “framfötterna” för någon av dessa beställare.

Många gör misstaget att vara för säkra på, att får utföra alla entreprenadarbeten åt en väl bekant beställare. Det er dock inte alls säkert. Arbeta därför ständigt med att skaffa nya kunder och planera för framtiden.

Leverantörer och deras roll i sammanhanget!

Det finns olika leverantörer som säljer varor eller tjänster till våra företag. Dessa behovs för att kunna utföra entreprenader. Färgleverantören skall hålla låga priser, god service, som innebär direkt utkörning av material i rätt tid, så att lagringskostnader minimeras.

De skall också medverka till goda rabatter för allt inhandlat material och speciellt objektrabatter utöver det vanliga.

Konsulter, som används vid kalkylering skall prestera detaljerade kalkyler, beräknade rumsvis eller i grupp med arbete och material separat redovisat, total sammanställning med arbete och material, totalt kostnadssammandrag (slutblad) som lätt kan omarbetas efter Din firmas behov.

Slutligen skall konsulten kunna skriva utförlig offert samt hjälpa till vid alla förekommande förhandlingar. Konsulten skall vara ansvarsförsäkrad enligt ABK. Konsulten skall också hjälpa till vid efterkalkyl och budgetkontroll.

Revisor

En revisor skall vara förtrogen med Ditt företag och ge tips om hur ekonomin skall skötas och för övrigt vara en partner att byta tankar med. Revisorn skall dessutom medverka långsiktigt vad gäller firmans ekonomi samt ha förmåga att i förväg se konsekvenserna av olika beslut. Revisorn skall medverka positivt till att personal skall skaffa lämplig kunskaper i bokföring, redovisning m.m.

Följ oss på Facebook

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.